بهترین سرآغازها:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
(قرآن)

هرکه نامخت ازگذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
(رودکی - ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه)

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
(شاهنامه)

بشنو این نی چون شکایت می‌کند
از جداییها حکایت می‌کند
(مثنوی معنوی)